Camera GSK

Camera GSk


báo giá sản phẩm (0)


Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP

Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP (White LED báo động) - Đèn Led hồng ngoại TA..

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED -..

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Led..

Camera GSK GSK-SP6420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP6420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Led..

Camera GSK GSK-SP6430FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP6430FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30..

Camera GSK GSK-SP6440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP6440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Led..

Camera GSK GSK-SP6520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP6880F-FHD hồng ngoại 8.0MP

Camera GSK GSK-SP6880F-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARE..

Camera GSK GSK-SP6880Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

Camera GSK GSK-SP6880Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARE..

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không ..

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sá..

Camera GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sáng: Khôn..

Camera GSK GSK-SP7213FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP7213FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3/3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 1 Led ~ ..

Camera GSK GSK-SP7220F-HD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7220F-HD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP7230FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP7230FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3/3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 1 Led ~ ..

Camera GSK GSK-SP7310F-FHD hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP7310F-FHD hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP7313FW-IPC hồng ngoại 1.3MP

Camera GSK GSK-SP7313FW-IPC hồng ngoại 1.3MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Sma..

Camera GSK GSK-SP7320D-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7320D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD..

Camera GSK GSK-SP7320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP7320F-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7320F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD..

Camera GSK GSK-SP7330FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP7330FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 3.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Sma..

Camera GSK GSK-SP7340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED -..

Camera GSK GSK-SP7340F-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7340F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD..

Camera GSK GSK-SP7350F-IPC hồng ngoại 5.0MP

Camera GSK GSK-SP7350F-IPC hồng ngoại 5.0MP

CAMERA NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI GSK-SP7350F-IPC– Cảm biến hình ảnh: 1/2.9” INCH 5.0MP – H.265+– Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED– Hồng ngoại: 18 SMD Le..

Camera GSK GSK-SP7410F-FHD hồng ngoại 1.0MP

Camera GSK GSK-SP7410F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP7420C-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7420C-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~..

Camera GSK GSK-SP7420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP7420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Arra..

Camera GSK GSK-SP7440F-FHD hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7440F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP7440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Arra..

Camera GSK GSK-SP7520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED..

Camera GSK GSK-SP7520Z-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7520Z-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Arr..

Camera GSK GSK-SP7520ZC-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7520ZC-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Arr..

Camera GSK GSK-SP7540Z-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7540Z-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Arr..

Camera GSK GSK-SP7840F-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7840F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Arra..

Camera GSK GSK-SP7980F-FHD hồng ngoại 8.0MP

Camera GSK GSK-SP7980F-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK, CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARE..

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 74 (2 Trang)